Roland Kluttig

Den tyske dirigenten Roland Kluttig har utnämnts till förste gästdirigent och konstnärlig rådgivare vid Wermland Opera. Under ett treårigt förordnande med början säsongen 2024/25 kommer Kluttig att vara en återkommande ledare för musikerna i Wermland Operas orkester samt ett konstnärligt bollplank för teaterchef Kjell Englund och programrådet.

English version below

Kjell Englund är mycket nöjd med överenskommelsen och på frågan varför valet föll på Roland Kluttig svarar teaterchefen:

- Med sin energi, musikaliska bredd och djupa homogena konstnärliga vision kommer Roland Kluttig att vara en värdefull tillgång för oss. Hans primära uppdrag kommer att vara att utveckla orkesterns klang och egenart, både på konsertpodiet och i orkesterdiket.


Även Roland Kluttig är förväntansfull inför sitt nya uppdrag och säger:

- Jag ser verkligen fram mot mitt samarbete med Wermland Operas orkester, som förste gästdirigent och konstnärlig rådgivare. Första gången jag arbetade med orkestern var under en konsert i mars i år och jag uppskattade genast den energi och entusiasm jag möttes av, både från orkestermusiker och övrig personal. Jag har jobbat med Kjell Englund förr, på Norrlandsoperan, och jag kan lova att vi kommer skapa en attraktiv och angelägen repertoar med opera och konserter i Värmland.

Om Roland Kluttig

Frankfurter Allgemeine Zeitung skrev efter debuten på Salzburgfestivalen 2021 att Roland Kluttig är
"…en av få dirigenter i världen som framför nyskriven musik lika skickligt som Beethoven, Wagner och Sibelius."

Roland Kluttig växte upp i Östtyskland, studerade i Dresden och inledde sin karriär med särskilt fokus på nutida musik genom att arbeta med några av de mest kända ensemblerna i Europa. Sedan år 2000 har han nära samarbete med Staatsoper Stuttgart, där han dirigerat premiärer såsom Strauss Salome 2015, Mozarts Figaros Bröllop 2019, liksom många nyuppsättningar och konsertserier genom åren. Mellan 2010 till 2020 var han Chefdirigent vid Landestheater i Coburg, och fick stora succéer med så väl Wagnerproduktionerna Lohengrin och Parsifal, som med helt nya konsertformat. Roland Kluttig nominerades till Årets dirigent av Opernwelt magazine för sin musikaliska tolkning av Beethovens Fidelio.

Efter de framgångsrika produktionerna Ariane et Barbe-Bleue av Paul Dukas och Król Roger av Karol Szymanowski vid Oper Graz erbjöd operahuset honom tjänsten som Chefdirigent mellan 2020 och 2023. Under sina år på Oper Graz dirigerade han bland annat Weinbergs The Passenger, Haas Morgen und Abend och Janaceks Katja Kabanova.

Mellan 2007 och 2012 var Roland Kluttig knuten till Norrlandsoperan och dirigerade där ett flertal symfoniska konserter samt operaproduktionerna Peter Grimes och Wozzeck, vilka TV-sändes av SVT. Han har även dirigerat i operahusen i Hamburg, Frankfurt, Leipzig, Nice samt Opera national du Rhin och bjudits in till symfoniorkestrarna Philharmonia London, Finska Radioorkestern, Orchestra Philharmonique du Luxembourg, Seoul Philharmonic för att nämna några.

Under kommande säsong kommer han återvända till Konzerthausorchester Berlin, Radio Symphony Vienna, Brno Philharmonic, Stuttgart Opera, Radio Symphony Frankfurt och Norrlandsoperan samt kommer debutera på Hannover State Opera, Bremen Philharmonic and Theater Heidelberg.

 English version

Roland Kluttig new appointed Principal Guest Conductor and Artistic Advisor

The German conductor Roland Kluttig has been appointed as the Principal Guest Conductor and Artistic Advisor at Wermland Opera. During a three-year appointment starting from the season 2024/25, Kluttig will be a recurring leader for the musicians of Wermland Opera’s orchestra, as well as an artistic advisor for General Manager Kjell Englund and the programming committee.

Kjell Englund is very pleased with the agreement, and when asked why the choice fell on Roland Kluttig, the theatre director responds:

  • With his energy, broad musical knowledge, and profound, cohesive artistic vision, Roland Kluttig will be a valuable asset for us. His primary mission will be to develop the orchestra’s sound and uniqueness, both on the concert stage and in the orchestra pit

Roland Kluttig himself is also excited about his new assignment and says:

  • I am very much looking forward to my future collaboration with Wermland Opera Orchestra as their principal guest conductor and artistic advisor. We have worked together for the first time on a concert program this year and I liked very much the energy and the enthusiasm of the orchestra and all people around. I have been working with Kjell Englund at Norrlandsoperan and promise we will create an innovative programming for opera and concert in Värmland.

 About Roland Kluttig

Following his debut at Salzburg Festival in 2021, Frankfurter Allgemeine Zeitung wrote about him: “…one of the few conductors in the world who performs the newest music as adeptly as Beethoven, Wagner, and Sibelius"

Roland Kluttig grew up in East Germany, studied in Dresden and started his career especially focused on contemporary music, working with some of the best known ensembles in all over Europe. Since 2000 he has a close collaboration with Stuttgart Opera, where he conducted premieres like Strauss „Salome“ in 2015 and Mozart „Le nozze di Figaro“ in 2019 as well as many revivals and series over the years. From 2010 until 2020 he served as General Musik Direktor at Landestheater Coburg, where he made headlines with Wagner productions of „Lohengrin“ and „Parsifal“ as well as new concert formats and was nominated Conductor of the Year be Opernwelt magazine for his conduction of Beethoven“s „Fidelio“. 

After successful productions of Dukas „Ariane et Barbe Bleue“ and Szymanowskis „Król Roger“ at Oper Graz he became music director there from 2020 until 2023. Other prominent productions while his tenure were Weinberg „The passenger“, Haas „Morgen und Abend“ and Janacek „Katja Kabanova“. In 2021 he made his debut at Salzburg Festival conducting Vienna Radio Symphony Orchestra.

 

At Norrlandsoperan he conducted between 2007 and 2012 several symphony concerts and opera productions of „Peter Grimes“ and „Wozzeck“, broadcasted by Swedish television. He appeared as guest conductor at Staatsoper Hamburg,  Oper Frankfurt, Oper Leipzig, Opera Nice, Opera du Rhin and many others and was invited by symphony orchestras like Philharmonia London, Finnish Radio, Orchestra Philharmonique du Luxembourg, Seoul Philharmonic and many others. 

 

The upcoming season sees him returning to Konzerthausorchester Berlin, Radio Symphony Vienna, Brno Philharmonic, Stuttgart Opera, Radio Symphony Frankfurt, Norrlandsoperan and making debuts at Hannover State Opera, Bremen Philharmonic and Theater Heidelberg.