Styrelse och ledning

Ledamöter

Erik Olsson (S) Ordförande
Leif Sandberg (M) Vice ordförande
Christina Wahrolin (S) 
Karl Sandström (V) 
Elisabeth Kihlström (KD) 
Urban Petersson (SD) 
David Bildt (C) 

Ersättare

Samuel Carlén (S)
Rebecka Ingsmy (M) 
Helen Einarsson (S) 
Anna-Maria Nyqvist (V) 
Niklas Lehresjön (L) 
Susanne Sätterlund (SD) 
Sven Olov Sjödin (C) 


Ledningsgrupp

Kjell Englund, Teaterchef
Lena Nyberg, Administrativ chef / ekonomichef
Camilla Nordström, Produktions- och planeringschef
Urban Klingeteg, Teknisk chef
Pernilla Bergland Eduard, Kommunikations- och försäljningschef
Annika Bohlin, Orkesterchef