Styrelse och ledning

Ledamöter

Leif Sandberg (M) ordförande
Christina Wahrolin (S) vice ordförande
David Bildt (C)
Niklas Lehresjön (L)
Helen Einarsson (S)
Erivan Waysi (S)
Urban Pettersson (SD)

Ersättare

Ingegerd Welin Fogelberg (SIV)
Mattias Joelsson (KD)
Ulrik Scheller (MP)
Stig Granfeldt (S)
Nils-Gunnar Andersson (S)
Anna Dahlén Gauffin (S)
Anders Skogberg (SD)


Ledningsgrupp

Kjell Englund, Teaterchef
Lena Nyberg, Administrativ chef / ekonomichef
Camilla Nordström, Produktions- och planeringschef
Urban Klingeteg, Teknisk chef
Pernilla Bergland Eduard, Kommunikations- och försäljningschef
Annika Bohlin, Orkesterchef
Fredrik Sjöstedt, Producent Musik/Unga - Tjänstledig