Styrelse och ledning

Ledamöter

Leif Sandberg (M) ordförande
Christina Wahrolin (S) vice ordförande
David Bildt (C)
Niklas Lehresjön (L)
Helen Einarsson (S)
Erivan Waysi (S)
Urban Pettersson (SD)

Ersättare

Ingegerd Welin Fogelberg (SIV)
Mattias Joelsson (KD)
Ulrik Scheller (MP)
Stig Granfeldt (S)
Nils-Gunnar Andersson (S)
Anna Dahlén Gauffin (S)
Anders Skogberg (SD)


Ledningsgrupp

Kjell Englund, Opera- och orkesterchef
Lena Nyberg, Administrativ chef 
Camilla Nordström, Opera/teaterproducent
Gunilla Lindberg Gustafsson, Teknisk producent
Pernilla Bergland Eduard, Marknadschef
Annika Bohlin, Orkesterproducent
Fredrik Sjöstedt, Barn- och ungdomsproducent