Bli ambassadör

Som ambassadör på Wermland Opera kommer du nära vår verksamhet och får lära dig mer om våra produktioner genom spännande möten med regissörer, scenografer, dirigenter, sångare och musiker.

Vi strävar efter att ha en nära relation med vår publik och är därför oerhört stolta över samarbetet med våra ambassadörer. Via vårt ambassadörsprogram får du ta del av fina förmåner som varierar beroende på vilken roll som just du väljer.

 


 

Teaterombud Wermland Opera

Teaterombuden är vår viktigaste informationslänk till publiken! Vi har ofta en långvarig, nära och trevlig relation med våra ombud.

Uppdraget består av att inspirera och entusiasmera omgivningen för Wermland Opera i allmänhet och den aktuella repertoaren i synnerhet. I utbyte får ombuden ta del av fina produktionsbundna förmåner.

Det finns inget krav på var ombuden ska verka. Vi har teaterombud på arbetsplatser, i föreningar, träningsgrupper, kompiskretsar och studiecirklar.

Exempel på förmåner:

 • Inbjudan till ombudsträff med produktionsteam och sångare inför varje ny uppsättning
 • Möjlighet att köpa genrepsbiljetter
 • Förtur att boka biljetter innan ordinarie biljettsläpp
 • 10% rabatt på förmedlade biljetter på sceniska produktioner, det vill säga opera- och musikalproduktioner
 • Var 11:e biljett är fri på sceniska produktioner. Fribiljetten kan ombudet själv nyttja eller använda för att sänka totalkostnaden för hela gruppen
 • Löpande information samt material i form av affischer och foldrar till våra föreställningar

Ett ombud bör förmedla minst 10 biljetter/produktion. Förmånerna för ombud gäller ej på konserter. 

 


 

Medhjälpare

Att vara medhjälpare passar dig som inte vill ha lika mycket ansvar som ett ombud. Du får samma information som ombuden men har inget säljkrav.

Förmåner:

 • Inbjudan till ombudsträff med produktionsteam och sångare inför varje ny uppsättning
 • Löpande information samt material i form av affischer och foldrar till våra föreställningar

Kontakt:

Vill du bli teaterombud, medhjälpare eller önskar få mer information om vad det innebär? Kontakta vårt biljettkontor. 

Tel: 054-21 03 90
E-post: marknad@wermlandopera.com 

  


 

Wermland Operas orkestervänner

Wermland Operas orkestervänner är en medlemsförening som har egen styrelse med två adjungerade styrelsemedlemmar från Wermland Opera. Som medlem i Orkestervännerna är du med och bidrar till det stipendium som årligen delas ut till en av musikerna i orkestern.

Som medlem erbjuds du:

 • Föreningsmöten
 • Inbjudan till repetitioner inför konserter i abonnemangsserien
 • Orkesterkonserter enbart för medlemmarna
 • Musiklyssning och föredrag

För den som önskar bli medlem kontakta Kerstin Rosenberg.

E-post: kerstinmrosenberg@telia.com
Tel: 070 889 88 30