Lila och orange bakgrundsbild

Bli ambassadör

Som ambassadör på Wermland Opera kommer du nära vår verksamhet och kan lära dig mer om våra produktioner, träffa regissörer, sångare och musiker.

Vi är oerhört glada över att samarbeta med våra ambassadörer och vill gärna ha en nära relation med våra åskådare och lyssnare. 

Via våra ambassadörs-program erhåller du olika förmåner och kan själv förmedla din kunskap till vänner och bekanta.

 


 

Teaterombud

Teaterombuden är vår viktigaste informationslänk till publiken! De sprider information till sina vänner, arbetsplats eller förening.

Informationen består dels av att tala om och entusiasmera andra för teater i allmänhet och den aktuella repertoaren i synnerhet, dels av att sprida affischer och foldrar.

Förmåner:

 • Boka biljetter före ordinarie biljettsläpp
 • Förmedlar biljetter med 10% rabatt
 • Var 11:e biljett är fri. Kan användas som ombudet behagar, (till sig själv eller dra ner totalkostnaden för hela gruppen)
 • Möjlighet att köpa genrepsbiljetter
 • Inbjuden till ombudsträff med sångare och produktionsteam inför varje ny produktion
 • Löpande information samt säljmaterial på våra föreställningar

Under långa spelperioder kan också barhäng/kafferep med sångarna, produktionsteam eller andra anställda på Wermland Opera inträffa.

 • Krav Teaterombudet bör förmedla minimum 10 biljetter/produktion.


Kontakt:

Vill du bli teaterombud, medhjälpare eller önskar få mer information?

Kontakta Ewa Höögh van Baaren 
Tel: 054-17 05 08
Email: ewa.hoogh@wermlandopera.com 

 


 

Medhjälpare

Medhjälpare är den som inte vill ha lika stort krav på sig som teaterombuden. Du erhåller samma information som teaterombuden men utan säljkrav.

 • Inbjuden till ombudsträff med sångare och produktionsteam inför varje ny produktion
 • Löpande information samt säljmaterial på våra föreställningar

 


 

Konsertabonnent

Med abonnemang på Wermland Operas konsertserier får du ett välkomponerat paket med blandade konserter till ett förmånligt pris.

I paketen ingår högkvalitativ musik framförd av välrenommerade och passionerade artister samt intressanta och informativa introduktioner.

Stora konsertserien:

 • Omfattar sju till åtta konserter per år och äger rum på Karlstad CCC.
 • Introduktionen före konserten.
 • Du bokar din egen favoritplats och sitter i samma stol på varje konsert.
 • Förtur att förnya ditt abonnemang inför kommande säsong innan enstaka biljetter släpps.

Klassisk Lördag-serien:

 • Några färre konserter som äger rum kl 13.00 på lördagar på Wermland Operas Stora scen. 
 • Du bokar din egen favoritplats och sitter i samma stol på varje konsert.
 • Förtur att förnya ditt abonnemang inför kommande säsong innan enstaka biljetter släpps.

Nya abonnenter:

Vill du bli abonnent till någon av våra serier eller önskar få mer information?

Kontakta vår biljettkassa 
Tel: 054-21 03 90
Email: biljetter@wermlandopera.com 

 


 

Wermland Operas orkestervänner

Wermland Operas orkestervänner är en medlemsförening som har egen styrelse med två adjungerade styrelsemedlemmar från Wermland Opera.

Som medlem erbjuds:

 • Föreningsmöten
 • Inbjudan till repetition inför konserter i abonnemangsserien
 • Orkesterkonserter enbart för medlemmarna
 • Musiklyssning och fester
 • Musikresor till andra konsert- och operahus

För den som önskar bli medlem kontakta föreningens sekreterare:

Christine Strömstén
Email: christine.stromsten@gmail.com
Tel: 073: 993 15 02