Regional Musik i Sverige till stöd för Ukraina

Regional Musik i Sverige tar tydligt avstånd från Rysslands oprovocerade angrepp på Ukraina och dess befolkning. Handlingarna saknar respekt för människovärdet, mänskliga rättigheter och demokratin.

Våra tankar går till alla civila och till de konstnärer och kulturarbetare som vågar dröja kvar i landet, men också till de som tvingats på flykt. I krig är alltid civilbefolkningen förlorarna och till alla de ukrainska invånare som nu är lämnade i krig och förstörelse uttalar vi vårt stöd.

Den fria kulturen och yttrandefriheten är en av den fredliga demokratins grundpelare och garanter. Konsten och kulturen hjälper oss också att skapa stabilitet och mening i en oviss tillvaro. Den konstnärliga friheten och allas rätt att uttrycka sig måste alltid försvaras.

Vi inom regional musikverksamhet har förhoppningen att Ryssland snarast avbryter sin militära aggression och att Ukrainas befolkning därefter får möjlighet och hjälp att bygga upp landet och sörja sina döda. Våra regionala musikinstitutioner kommer att göra allt vi kan för att på olika sätt stötta Ukrainas konstnärer, institutioner och kulturaktiva nu och i det framtida återuppbyggnadsarbetet.

- Uttalandet är antaget av Regional Musik i Sveriges årsmöte i Växjö, 29 april 2022

Regional Musik i Sverige (RMS) är en nationell samverkansorganisation och kulturpolitisk aktör för landets 23 regionala musikinstitutioner. Vi har som mål att tillvarata den regionala musikens gemensamma intressen samt att vara ett forum för utbyte av erfarenheter. Tillsammans producerar våra medlemsorganisationer 13 000 konserter/föreställningar och programaktiviteter och når ca 2 miljoner besökare per år