Visselblåsarlagen

DU KAN GÖRA SKILLNAD - VISSELBLÅS! Vi vill göra allt vi kan för att i ett tidigt skede upptäcka eventuella missförhållanden inom vår organisation. Ditt engagemang är en viktig del i det arbetet.

Visselblåsarlagen är en ny lag som alla företag över 50 anställda ska ha en rutin för. WO har valt qnister som leverantör av denna tjänst.
Läs info från qnister här nedan och om du tror dig ha ett "visselblåsar-ärende" anmäler du det via länken:

Länk till qnister och anmälningsformulär