Lila och orange bakgrundsbild

GDPR policy

Denna policy beskriver hur Wermland Opera samlar in, använder och skyddar personuppgifter gentemot publik och intressenter.

Insamlad information:
Vi samlar in information som hjälper oss att tillhandahålla en tjänst till dig, det inkluderar:

  • namn
  • email
  • ev. övriga kontaktuppgifter

Hur använder vi informationen?
Vi behöver veta en del om dig för att kunna förse dig med informationsutskick. Vi kommer inte samla in mer information än vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster.

Hur länge behåller vi informationen?
Information som vi använder för nyhetsbrev eller marknadsföring behålls fram till den tidpunkt du själv väljer att avregistrera dig.

Vilka hanterar informationen?
Dina personuppgifter hanteras endast av Wermland Operas personal ingen tredje part har tillgång till dina personuppgifter så länge inte lagen kräver att vi delar den. Vid biljettköp hanterar dock Tickster personuppgifterna. Se vidare längst ner i detta dokument. 
Vi har rutiner på plats för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras tryggt och säkert i enlighet med gällande lagstiftning. 

Vilka rättigheter gäller?
Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig en gång per år.
Rätt till rättelse: Vi vill gärna att all information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.
Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.
Dataportabilitet: Du har rätt att få kopior på dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Denna rätt omfattar endast personuppgifter som den registrerade själv tillhandahållit oss. 
Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information eller att ta emot marknadsföring / utskick när som helst. Antingen genom att avprenumerera från meddelandet eller kontakta oss via e-post.
Klagomål: Du kan lämna ett klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

Om du vill använda någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via e-post som finns längst ned i denna policy. Om du vill lämna ett klagomål till datainspektionen så behöver du kontakta dem.

Uppdateringar av policyn
Vi kan komma att uppdatera denna policy och kommer då publicera dem på denna webbsida. Denna policy uppdaterades senast den 21 maj 2018.

Synpunkter och frågor
Synpunkter och frågor på ovan nämnda policy skickas till marknad@wermlandopera.com

Biljettsystem
Tickster är det bolag som hanterar vårt biljettsystem. När du köper en biljett till Wermland Opera hanteras köpet av dem. 
Ta del av Ticksters personuppgiftspolicy.