Bild på Operahuset i Karlstad. Byggnaden Karlstad Teater

Om Wermland Opera

Wermland Opera förser värmlänningar och tillresande med ett brett urval av opera-, musikal- och orkesterproduktioner av hög konstnärlig kvalitet.

Med en handfull fast anställda sångare samt orkestern; Wermland Operas orkester, bestående av 35 heltidsmusiker, presenterar Wermland Opera produktioner för karlstadsbor, värmlänningar och tillresta.

Wermland Opera har rykte om sig att vara nyskapande och djärv, både i verkval och utförande. Inom både opera och musikal presenterar Wermland Opera ofta sverige- och nordenpremiärer, men framför även ofta klassiska stycken i en något nyare kostym.

Wermland Operas produktioner ses främst på Stora scenen på Wermland Opera som ligger mitt i Karlstad, i kvarteret Klara samt på Lilla scenen som ligger i Spinneriet på Älvgatan 49. Orkestern spelar konsertserier på Karlstad CCC och Wermland Operas Stora scen.

Förutom de produktioner som ges på scenerna i Karlstad bedriver Wermland Opera också turnéverksamhet. Turnéerna är i första hand ämnade för kommunerna i Värmlands län, men då och då sträcker sig turnéerna utanför både länets, såväl som landets gränser.

Wermland Opera har också en omfattande barn- och ungdomsverksamhet: Av de ordinarie opera- och musikalproduktionerna ges nästan alltid ett antal skolföreställningar på dagtid.

I Karlstads gamla Spinneri har Wermland Opera huserat sedan 1994. Här finns nu plats för Lilla scenen, som rymmer 240 besökare, repetitionslokaler för såväl sångare som orkester, tillverkande verkstäder samt administration.

Bild vid svetsning  

Bland de tillverkande verkstäderna återfinner man kostymateljé, måleri, rekvisita - och attributverkstad, snickarverkstad, smedja, belysningsverkstad samt mask och perukverkstad. I huvudbyggnaden som vetter ut mot Klarälven, ligger administrationen och kostymateljén, de övriga verksamheterna tar plats i gårdshuset.

Region Värmland är huvudman för verksamheten men Wermland Opera stöds även av Karlstads kommun och Statens kulturråd.