Lila och orange bakgrundsbild

Thomas Grönroos

Violin

Thomas Grönroos är född 1966. Växte upp i Bålsta utanför Stockholm, i ett hem där alla i familjen spelade.
Hans far spelade violin och nyckelharpa som även byggde dessa instrument, samt ledde ett spelmanslag.

Thomas fick tidigt ett starkt intresse för världsmusik då han började
spela nyckelharpa vid 6 års ålder (Zornmärkesdiplom -82). Han fick i unga år möjligheten att med nyckelharpan turnera både i
Europa och USA. Uppträda som solist, framträda i TV samt spela tillsammans med Eric Sahlström, Ceylon Wallin och Mats Kuoppala.
Studier följde sdan vid Ingesunds Musikhögskola för Magnus Ericsson - violin, och Bengt Stark - trumset.

Thomas har suttit i violinstämman sedan -91, bortsett från en period 96-97 då han reste jorden runt. 1993 uppträdde han som solist i turne-föreställningen "minns du den än" 19998 framförde han Thais meditation av Massenet med orkestern.
Thomas som är bosatt på Hagalund arrangerar musik när tillfälle ges och spelar även Tahitian Ukulele. Thomas favorit- violinist är Ivry Gitlis (fortfarande verksam vid 96 års ålder)