Martin Virin

Dirigenten Martin Virin är född 1975 i Stockholm. Efter pianostudier med jazzinriktning vid Kungliga Musikhögskolan utbildade han sig till operarepetitör vid Operahögskolan, där han tog examen 2001.

Martin anställdes som repetitör vid Kungliga Operan, 2001, där han fortfarande är verksam och nu även som kormästare.  
Vid sidan av sin tjänst på Operan i Stockholm har han haft åtskilliga uppdrag som instuderare och ackompanjatör och hans repertoar har en stor bredd i fråga om genrer och stilar. Flera gånger har han anlitats av Wermland Opera i egenskap av repetitör, senast isamband med projektet Ringen 2011.

Sin andra utbildning vid Kungliga Musikhögskolan, masterutbildningen i orkesterdirigering avslutade han 2011. Han har haft uppdrag för bl a Kungliga Hovkapellet, KammarensembleN och Gotlandsmusikens blåsorkester. Våren 2011 ledde han uruppförandet av Stockholmsoperans uppmärksammade produktion ”Zemire och Azor” på Tensta Kulturhus och hösten 2011 tilldelades han Hans Dalborgs Musikstipendium.
 

Tidigare på Wermland Opera