Linn Eriksson

Linn Eriksson är dansare och är utbildad både i Tyskland och Österrike. 

Linn har fyra års dansutbildning. Hon är dels utbildad i Tyskland, på Iwanson International School of Contemporary Dance mellan 2010 till 2013, och dels i Österrike på SEAD – Salzburg Experimental Academy of Dance under 2013-14. Därefter har hon tre års internationellt arbete på olika håll i Europa med bas i Berlin mellan 2015-17.
Numera utgår hon från Karlstad i Värmland och arbetar både lokalt, regionöverskridande och internationellt för spridningen av danskonst, samt bedriver turnerande verksamhet för både barn och vuxna.

Tidigare på Wermland Opera