Giuseppina Penta

Giuseppina Penta är lektor i italiensk lyrisk diktion på Operahögskolan Stockholm.

Kunskap om uttalsregler är grundläggande för sångarens förmåga att artikulera och deklamera den text som ska gestaltas. Huvudmålet är att frigöra det sångliga uttrycket. Giuseppina är även verksam som språkcoach och översättare på Kungliga Operan i Stockholm.

Tidigare på Wermland Opera