Theodor Uggla

Tenoren Theodor Uggla är född i Stockholm och inledde där sina sångstudier för operasångaren Anders Bergström.

Nu studerar Theodor sitt andra år vid Kandidatprogrammet för klassisk sång vid Musikhögskolan i Malmö, under ledning av Britta Johansson och Conny Antonov. Utöver Musikhögskolan studerar Theodor även för hovsångaren Björn Asker i Köpenhamn. Denna uppsättning av The Greek Passion är Theodors debut på operascenen.

Tidigare på Wermland Opera