toppbild

Alice Störholt

Mezzosopranen Alice Störholt är född och uppvuxen utanför Göteborg och är numera bosatt i Stockholm. 

Hon började sin sångkarriär vid Vadstena Folkhögskolas musiklinje som följdes av operastudier vid Operahögskolan i Stockholm, där Alice tog sin kandidatexamen år 2021. 

Efter examen har Alice bland annat haft en solistroll vid Kungliga Operan, i familjeföreställningen Snödrottningen samt deltagit i olika uppsättingar på Folkoperan och Wermlandsoperan. Hon har även varit sångsolist tillsammans med Göteborg Wind Orchestra. Hon har även varit altsolist i rekviem, mässor och romanskonserter. Sommaren 2022 blev Alice uttagen som en av de första stipendiaterna till "Stiftelsen Hans Björklunds minnesfond", och fick motta ett generöst belopp för vidare förkovran inom opera och klassisk musik. Stipendiet delas ut och förvaltas av Kungliga Operan. 

Tidigare på Wermland Opera