23 apr 2016

Vårblandning

Adagio espressivo ur Symfoni nr 2 för oboe och stråkkvartett  -   Robert Schumann
The Nightmare för vibrafon och marimba  -  Daniel Berg 
42nd Street Rondo med slagverk - Wayne Siegels
Sonata D-moll. För två marimbor - Domenico Scarlatti
Cantus VIII -  Egil Hovland

Genre
Concert
Spelperiod
23 Apr
Scen
Stora scenen
Längd
Ca 1 h
Paus
Ingen paus
Pris
Vuxen 120 kr barn/ungdom 60 kr
Vänsterpilikon