8 jan 1979

Om än i sprucket krus

Musik - Diverse
Text - Gustaf Fröding i sammanställning av Peder Svan

Vänsterpilikon