18 feb 2021 – 30 maj 2021

In C

Vi frågade chefsdirigent Johannes Gustavsson varför han nappade på idén om att genomföra projektet:
Jag blev entusiastisk eftersom det i motsats till många andra av dagens digitala projekt inte skulle bli en produkt som försökte likna en reell, analog konsertupplevelse. Denna idé skulle bli något helt eget, något vi aldrig skulle kunna göra i en konsertsal.

Beskrivning av In C
Runt tonen C, som är själva fundamentet, bygger varje musiker upp denna intrikata väv av toner, rytmer, tempi med mera. Terry Riley har skrivit ett stycke som är ämnat för improvisation med givna byggstenar, vilka består av ett antal grupper av noter. Varje musiker väljer själv sina byggstenar. De förhåller sig hela tiden till en pulsering på tonen C, men även till sina medmusikanter i en dialog med dem.

Det är inte ofta våra musiker spelar denna typ av musik och det är väldigt spännande att låta dem improvisera, även om det sker inom givna ramar. Det som är givet är själva noterna, som är nedtecknade i varje byggkloss. Sedan kan musikerna själva improvisera med parametrar som antal gånger de spelar byggstenen, rytm, tempo, ansats, karaktär, artikulation med mera, tillägger Johannes Gustavsson.

När stycket framförs i en konsertsal kan man alltså aldrig veta hur långt det ska bli, och inte hur det kommer låta. Eller som Fredrik Österling, konserthuschef i Helsingborg, säger: Det kan bli kort, eller oändligt långt. Ingen vet. Lite som denna coronapandemi.

I denna digitala version som slagverkaren Andreas Pålsson satt samman, har han dock valt vilka byggstenar som ligger var, vilka musiker som spelar vad och dessutom kryddat extra med ett poetiskt bildspel innehållande alla musiker från nord till syd.

Jag har lagt ett musikaliskt pussel, bestående av många små digitalt inspelade pusselbitar från hela Sverige. Det har varit en otroligt spännande resa att få forma alla fina musikaliska insatser till en helhet, säger Andreas Pålsson. 

Resultatet blev alltså en helt egen väv som vi vill spela för er, med start torsdag 18 februari klockan 19.00.

Medverkande orkestrar:
Blåsarsymfonikerna
Dalasinfoniettan
Helsingborgs symfoniorkester
Malmö SymfoniOrkester
Norrbotten Big Band
Norrbotten NEO
Norrbottens Kammarorkester
Nordiska Kammarorkestern
Wermland Operas orkester

Filmer

Vänsterpilikon