3 feb 2015 – 27 jan 2017

Från orgel till piccola

Under konsertens gång dyker den lilla kyrkråttan upp. Hon ställer nyfikna frågor till konsertmästaren och organisten om hur en orgel fungerar och vilka instrument som finns med i orkestern. Det hela resulterar i en liten workshop där barnen får sjunga med i en sång de väl känner till.

Efter konserten får barnen vårt fina material om orkestern och orgeln.

Tillsammans med kyrkråttan Cornelia får vi reda på hur en orgek fungerar och vilka instrument som finns i orkestern.

 

Spelperiod
18-27 Jan
Målgrupp
5-10 år
Längd
40 min
Paus
Ingen paus
Vänsterpilikon