Kristiina Poska
4 maj 2017

Brittiska tonsättare med dubbel orkester

Charlotte Bray Black Rainbow 

Benjamin Britten Four Sea Interludes

Edward Elgar Enigma Variations

Kvällens Introduktion börjar kl 18.00 Introduktionerna är en förmån som endast är tillgänglig för konsertabonnenter.

Vänsterpilikon