The Greek Passion (Johannes Held och Marcus Jupither)
The Greek Passion (Johannes Held och Marcus Jupither)
The Greek Passion (Johannes Held och Marcus Jupither)
The Greek Passion (Johannes Held och Marcus Jupither)
14 sep 2017 – 28 okt 2017

The Greek Passion

en opera värd att se
en stark opera
aktuell föreställning
Ödesmättad orkesterprakt
smärtsamt och mycket engagerande
Wermlands Sinfonietta gör Martinus nerviga musik full rättvisa

Ofta behöver handlingen i operor aktualiseras så att de känns meningsfulla i vår tid. Men den här operan behöver ingen bearbetning, den sätter hammaren direkt på spiken och slår till hårt. Det är inte tal om en fiktiv historia, utan en verklighet som kommer krypande, allt närmre.

När huvudrollen i The Greek Passion förstår hur svårt det är för invånarna i hans by att ändra sina levnadsvillkor till förmån för en utsatt flyktingström föreslår han att man ska bränna ner hela byn och börja från början. Är han en terrorist eller en sann kristen?

 

Författaren Kazantzakis blev bannlyst av påven på grund av den bok som ligger till grund för handlingen. Det är inte bara den enskilde individen som tvingas konfrontera sig själv i ett skarpt sanningsljus, det är makten i alla dess skepnader; kyrkan, staten, militären, skolväsendet. Representanter från alla samhällets skikt ställs plötsligt inför samma dilemma. Det finns ingen moraliserande pekpinne i historien, bara ett smärtsamt erkännande av hur svårt det är att vara människa oavsett vilken sida av katastrofen man befinner sig. Vi behöver förståelse för svagheterna i vår natur, inte skuldbeläggas. Här kommer konsten in och får spela den roll den var ämnad för.

Operan framförs på engelska med svensk textöversättning.

Genre
Opera
Spelperiod
14 September - 28 Oktober 2017
Scen
Stora scenen
Längd
2 timmar 50 minuter inklusive paus
Paus
20 minuter
Pris
190 kr - 440 kr

The Greek Passion handlar om bybor som ska framföra det årliga passionsspelet. De äldste i byn utser vilka som ska spela Kristus och apostlarna. Den djupa känsla av fridfullhet som nästan för bekvämt brett ut sig i byn störs av en omvälvande händelse. Som om Guds finger skulle peka på ett tecken på tro kommer flyktingar från en plundrad och övergiven by till torget och ber om asyl. De avvisas med vrede och tvingas söka skydd i bergen... 

Akt 1

Påskdagen. De som bestämmer i byn Lycovrissi möts för att fördela rollerna i passionsspelet som ska framföras året därpå. Kostandis, kaféägaren, får rollen som aposteln Jakob, Yannakos, brevbäraren, ska spela Petrus och Michelis som är son till Archon, borgmästaren i byn, ska spela Johannes. Rollen som synderskan Maria Magdalena är som gjord för änkan Katerina. Endast Panait, bilmekanikern, protesterar skarpt mot rollen som Judas. Vaktmästaren Manolios, får uppgiften att spela Jesus Kristus.

Manolios och de nyvalda apostlarna möts för att läsa Bibeln och försöker förstå sina förestående uppgifter. De avbryts av Lenio, Manolios fästmö som vill veta när de äntligen ska gifta sig. Men sedan han har blivit utvald som Jesus kan han inte längre tänka på giftermålet.  

Plötsligt hörs ljudet av klagan som visar sig komma från en grupp flyktingar på väg in i byn. Flyktingarnas ledare, prästen Fotis, förklarar att deras hemby har bränts ner och att de söker mark att slå sig ned på. Byns överhuvud, prästen Grigoris tvingas fatta beslut om flyktingarnas framtida öde. Då dör en av flyktingkvinnorna av utmattning och svält, men Grigoris skyller på kolera för att kunna fördriva flyktingarna från byn. Endast Katerina visar medkänsla. Manolios, Yannakos, Kostandis och Michelis följer hennes exempel och skaffar mat. De föreslår flyktingarna att till en början stanna på berget Sarakina.

Akt 2

De nyss utvalda ”apostlarnas” moraliska styrka utsätts för prövning. Katerina avslöjar för Yannakos att hon drömmer om Manolios. Yannakos råder henne att förbli kysk och ren för Kristus. Men för Katerina är alla män likadana: goda endast för några ögonblick och snart efteråt bara alltför mänskliga!

Den girige Polismästaren Ladas försöker övertala Yannakos att stjäla det som flyktingarna kan ha med sig av värde. Yannakos ger omedelbart efter för sina drömmar om rikedom och springer till berget. På vägen möter han Manolios och påminns om sin sanna uppgift. Plågad av skuldkänslor varnar han honom för Katerina – en nog så framsynt varning.

På berget iakttar Yannokos förvånad grundstensläggningens ceremoni för en ny by mitt bland de kala klipporna. En gammal man som burit sina förfäders ben med sig vill absolut begravas med dem under den nya grundmuren. Yannakos tillstår för Fotis att han bara kommit för att bedra flyktingarna. Fotis förlåter honom och berättar om sina drömmar i samband med den nya byn.

Akt 3

Manolios plågas av drömmar. Då han vaknar störtar Lenio in för att för sista gången fråga honom angående giftermålet. Men Manolios talar bara mångtydigt och hon överger honom för den unge herden Nikolio som har en betydligt mer rättfram hållning i förhållande till fysisk kärlek.

Manolios går till Katerina och de kommer överens om att avsäga sig sin kroppsliga längtan och istället ge sig hän åt kraven som rollerna i passionsspelet ställer på dem. Yannakos möter Katerina på vägen till berget och är djupt rörd av hennes beslut att skänka allt hon äger till flyktingarna. Under tiden vredgas byns äldste därför att Manolios har börjat predika för de andra byborna och blivit entusiastiskt emottagen.

Akt 4

Bröllopsfesten för Lenio och Nikolio är i full gång men avbryts av Manolios inträde. Generade lämnar byborna festen. Prästen Grigoris finner sig inte längre i att Manolios blandar sig i religiösa spörsmål. I kyrkan bannlyses Manolios i närvaro av hela församlingen. Under tiden förbereder sig de svältande flyktingarna att strida för mat och hembygd – med våld om så krävs. Då Manolios fortsätter predika barmhärtighet gentemot flyktingarna lyckas Grigoris att uppegga folkmassan. Panait mördar Manolios med sina bara händer. Vintern har kommit och Lycovrissi firar jul. Prästen Folis och hans folk drar än en gång iväg för att söka efter en ny hembygd.

Bohuslav Martinůs egna ord om operan:

Jag planerar att skriva en opera med titeln The Greek Passion som är baserad på en roman av Nikos Kazantzakis. Den kommer att kräva två års arbete tills jag kommer att glädjas över att få se partiturets sista sida. Mitt livslånga arbete på operaområdet började redan 1926 i Paris. Jag började med enkla former om folkliga texter och legender och mognade sedan i den moderna drömoperan Juliette (1937). De enstaka verken för scenen omfattar följande: operabaletten Spalicek (1932), Mariaspel (1934), Komedi på en bro (1935), commedia dell’arte-uppsättningen Förstadsteatern (1936), Giftermålet (1952) och Vad människorna lever på (1952). Under åren 1953-54 fullbordade jag komedin La Locandiera [senare kallad Mirandolina]. Nu känner jag mig redo för ytterligare ett steg som är mycket svårt och innebär stort ansvar, nämligen en musikalisk tragedi. Jag har hittat en text som jag har letat efter i många år. Den behandlar ett nutidstema, en tragedi i en liten grekisk stad. Jag hade glädjen och äran att möta herr Kazantzakis i södra Frankrike och vi arbetade ett helt år med att överföra hans kolossala roman, som är full av händelser, till operaformen. Det blev många ändringar, men nu är librettot färdigt.
I vår tid konfronteras en konstnär med ett virrvarr av värderingar, söker en ordning eller ett system där mänskliga och konstnärliga värderingar bevaras och bekräftas. Det är det som sker i herr Kazantzakis roman och det är därför jag har valt den som text för en tragisk opera.

 

Jag behöver hjälp för denna uppgift, eftersom jag är helt beroende av royalties och de är för små för att tillåta mig att arbeta på en komposition av detta omfång. Jag behöver tid och full koncentration för att fullborda hela verket och skulle vara väldigt tacksam för all hjälp. En kort konventionell beskrivning av librettot skulle inte ge någon korrekt uppfattning. Jag föredrar att ge en allmän överblick så att jag kan uttrycka känslan i denna eviga mänskliga tragedi.

Handlingen börjar då prästen Grigoris samlar byn Lycovrissis äldste för att välja bybor som ska spela Kristus respektive apostlarna i ett passionsspel. Den djupa känsla av fridfullhet som nästan för bekvämt brett ut sig i byn störs av en omvälvande händelse. Som om Guds finger skulle peka på ett tecken på tro kommer flyktingar från en plundrad och övergiven by till torget och ber om asyl. De avvisas med vrede och tvingas söka skydd i bergen där de stillar sin hunger med vilt gräs och sin oro med oavbruten bön. Men de nyutnämnda helgonen följer efter de ängsliga flyktingarna som leds av den oövervinnelige prästen Fotis med brinnande ande. Skådespelarnas egna gestalter försvinner allt eftersom; trons kraft och rollerna i det kommande spelet börjar förvandla deras själar till ny mognad. Manolios, en herde och drömmare, utkämpar inre strider genom sin roll som Kristus. En naiv och lekfull gårdfarihandlare glömmer sin futtiga tjuvaktighet. Den liderliga änkan Katerina – Maria Magdalena – betalar dyrt för sin nya tro och den vilde Judas förtärs av sitt öde.

Vi känner igen varje mans och kvinnas vacklande inre, brinnande livlighet och passionerade energi för att uppnå sina mål. Vi upplever med dem den glädjefullt varma sommaren och skörden, den vilda kärleksförbindelsen mellan Nikolio och Lenio utomhus, den förtvivlade kampen mellan flyktingarna och byborna och den tragiska döden av herden Manolios – Kristus. De två stora temana är som sipprande blod: arvet av människans kristna värden och hennes mänskliga skyldigheter. Båda är i sin stora trohet del av en universell kärlek vars väg blockeras av dem som vägrar ge upp sin själviskhet. Varje man och kvinna återvänder så småningom till det som måste göras, ont eller gott. De väldiga krafter som sjuder underjordiskt exploderar och sopar bort allt i ett destruktivt utbrott.
 

Johannes Gustavsson
Johannes Gustavsson
Dirigent
Läs mer

Johannes Gustavsson var Wermland Operas chefsdirigent mellan 2015-2021.

Läs mer
Fredrik Burstedt
Fredrik Burstedt
Alt. dirigent
Läs mer

Dirigenten Fredrik Burstedt inledde sin musikaliska bana som violinist och har efter sin debut med Sveriges Radios Symfoniorkester varit internationellt efterfrågad som konsertmästare och solist.

Läs mer
Mira Bartov
Mira Bartov
Regissör
Läs mer

Mira Bartov började sin musikaliska utbildning vid Nordiskt Musikkonservatorium. Hon utbildade sig sedan till skådespelerska vid Drama Centre London. Efter att ha studerat filosofi, litteratur, och idéhistoria vid universitetet i Stockholm, utbildade hon sig till operaregissör vid Operahögskolan i Stockholm och utexaminerades 2005.

 

Läs mer
Gunnar Ekman
Gunnar Ekman
Scenograf
Läs mer

Gunnar är utbildad på Konstfack och Dramatiska Institutet med examen 1980, och har sen dess gjort ca 110 teateruppsättningar och musikaler på bl a Dramaten, Stockholms Stadsteater, Riksteatern, Göteborgs Stadsteater och ett flertal regionteatrar bl a Dalateatern. The Greek Passion är Gunnars första uppdrag för Wermland Opera.

Läs mer
Kajsa Larsson
Kajsa Larsson
Kostymdesign
Läs mer

Kajsa Larsson, kostymdesign, är utbildad vid central Saint Martins College of Art and Design i London och hon har arbetat på bl a Dramaten, Folkoperan, Riksteatern och Teater Galeasen.

Läs mer
Fredrik Glahns
Fredrik Glahns
Ljusdesign
Läs mer

Fredrik Glahns är ljussättare och scenograf. Bland senare uppdrag kan nämnas Bråttom Bråttom på Dramaten, Jag blir nog aldrig bjuden dit igen på Malmö Opera, En sak i taget ochTrappan på Stockholms Stadsteater, Don G på Malmö Opera och Prosperos Trädgård på Göteborgsoperan. 

Läs mer
Robin Karlsson
Robin Karlsson
Maskdesign
Läs mer

Robin Karlsson är en ofta anlitad kostym-, peruk- och maskdesigner på operor och teatrar i Sverige. Han har under olika perioder varit ansvarig för mask- och perukavdelningarna på de kungliga teatrarna i Stockholm och Köpenhamn. 

Läs mer
Bo Ericsson
Bo Ericsson
Kormästare
Läs mer

Bo Ericsson är utbildad kyrkomusiker vid Stockholms musikhögskola samt därefter utbildad till repetitör vid Operahögskolan i Stockholm.

 

 

Läs mer
Marcus Jupither
Marcus Jupither
Priest Grigoris
Läs mer

Marcus Jupither tillhör en av Sveriges mest anlitade sångare de senaste femton åren med ett 60-tal roller på repertoaren.

Han är född och uppvuxen i Stockholm som son till operasångaren Rolf Jupither vilket innebar att han tidigt kom i kontakt och blev fängslad av operakonsten. Hans första operaerfarenhet var som En Trojansk krigare i Mozarts Idomeneo under ledning av Arnold Östman på Drottningholms Slottsteater som kort därefter följdes av rollen som Caliban i Purcells Stormen vid Vadstena Akademien 1992.

 

Läs mer
Johan Wållberg
Johan Wållberg
Archon
Läs mer

Johan Wållberg har etablerat sig som en av våra mest anlitade konsert- och oratoriesångare och har framträtt med körer och orkestrar i Sverige, Danmark, Finland och Tyskland. Han är även en efterfrågad operasångare och har medverkat i operauppsättningar vid bl.a. Drottningholms slottsteater, Wermland Opera samt Opera på Skäret. Johan är utbildad vid Kungliga Musikhögskolan, Hochschule für Musik und darstellende Kunst i Frankfurt am Main samt Operahögskolan i Stockholm.

Läs mer
Peter Kajlinger
Peter Kajlinger
Captain/Commentator
Läs mer

Baryton Peter Kajlinger har framträtt på Wermland Opera i många roller genom åren. 

Läs mer
Björn Eduard
Björn Eduard
Ladas
Läs mer

Björn anställdes vid Wermland Opera 1983 efter avslutad utbildning på Operahögskolan i Göteborg.

Läs mer
Anders Larsson
Anders Larsson
Kostandis
Läs mer

Under de senaste åren har Anders Larsson sjungit Hertigen i Lucretzia Borgia, Fritz Pierrot i Die tote Stadt och medverkat i Wermland Operas Trilogin som Greven i Figaros Bröllop. Här har han även sjungit Papageno i Trollflöjten samt Wagnerrollerna Donner och Gunther i den kritikerrosade produktion av Nibelungens Ring. Dessutom har han sjungit Amfortas i Parsifal på Malmö Opera och Wotan i Rhenguldet på Dalhalla. Våren 2014 kunde Anders ses i rollen som Der Heerrufer i Lohengrin vid Teatro Real i Madrid.

Läs mer
Staffan Alveteg
Staffan Alveteg
Dimitri
Läs mer

Staffan Alveteg är verksam som frilansande sångare, sjunger i Radiokören och är kantor i Engelbrekts församling i Stockholm. 

Läs mer
Carl Ackerfeldt
Carl Ackerfeldt
Yannakos
Läs mer

Rollen som Yannakos i The Greek Passion blir Carls första på Wermland Opera, och det första inom tenorröstfacket. Senast kommer Carl från två stora publik- och kritikersuccéer på Läckö Slottsopera; i den manliga huvudrollen som Sergeant Albert i C J L Almqvists klassikerroman Det går an i operaversion, och som Poeten i En turk i Italien-i huvudet på en Poet.

Läs mer
Johannes Held
Johannes Held
Panait
Läs mer

Johannes Held, från Tyskland, fick sin första musikaliska utbildning i Stuttgarts gosskör Hymnus. Studier på Musikhögskolan i Freiburg och på Kungliga Danska Musikakademien ledde till  Operaakademin på Kungliga Operan i Danmark. Där debuterade han 2013 som Morales i Bizets Carmen och han sjöng huvudrollen Smirnoff i Waltons Björnen.

 

Läs mer
Christian Berndalen
Christian Berndalen
Andonis
Läs mer

Tenoren Christian Berndalen är utbildad vid Musikhögskolan Ingesund samt Ingesunds folkhögskola och har efter utbildningstiden studerat sång för Erland Hagegård. Christian är idag verksam som sångare, sångpedagog och körledare främst i Karlstad med omnejd. Vid Wermland Opera har han tidigare medverkat i La Bohème, Barberaren i Sevilla, Fidelio samt en konsertant uppsättning av Ödets makt,

Läs mer
Theodor Uggla
Theodor Uggla
Nikolio
Läs mer

Tenoren Theodor Uggla är född i Stockholm och inledde där sina sångstudier för operasångaren Anders Bergström.

Läs mer
Anna-Maria Krawe
Anna-Maria Krawe
Lenio
Läs mer

Anna-Maria Krawe är sopran och debuterade på Wermland Opera i Menottis En smärre skandal 2003. Sedan dess har hon sjungit både opera- och musikalroller samt medverkat som solist vid många orkesterkonserter.

Läs mer
Charlotta Larsson
Charlotta Larsson
Widow Katerina
Läs mer

Charlotta Larsson är en av Sveriges mest framträdande lírico spinto-sopraner och har under sin karriär framträtt vid alla ledande scener i Skandinavien såsom Kungliga Operan, GöteborgsOperan, Malmö Opera, Det Kongelige Teater och Den Norske Opera. Rollen som Katerina i The Greek Passion är hennes första på Wermland Opera.

Läs mer
Johan Schinkler
Johan Schinkler
Priest Fotis
Läs mer

Johan Schinkler är utbildad vid Operahögskolan i Stockholm och har sedan dess etablerat sig som en av de mest eftertraktade basarna i Sverige.

Läs mer
Maria Mayer
Maria Mayer
Despinio
Läs mer

Maria Mayer är utbildad på Ingesunds Musikhögskola samt Operastudio 67, Kulturama.

 

Läs mer
Margaretha Dalhamn
Margaretha Dalhamn
An Old Woman
Läs mer

Margaretha Dalhamn är alt, skådespelerska och clown. Utbildad vid både Operahögskolan och Teaterhögskolan i Stockholm, där hon gått utbildningen Clown för Per Sörberg.

Läs mer
Tomas Bergström
Tomas Bergström
An Old Man
Läs mer

Tomas Bergström är utbildad på Operahögskolan i Göteborg och Operastudion Kulturama, dessutom har han en Kyrkomusikerexamen.

Läs mer
Anna Andersson Blomqvist
Anna Andersson Blomqvist
Korist
Läs mer

Anna har medverkat som korist på Wermland Opera vid flera tillfällen. Till vardags arbetar hon med IT sedan 2001, då hon tog sin dataingenjörsexamen.

Läs mer
Rose-Marie Bäckstrand
Rose-Marie Bäckstrand
Korist
Läs mer

Samtidigt som hon studerande på Kungliga Musikskolan i Stockholm debuterade Rose-Marie som 16-åring som Anna i Värmlänningarna i Ransäter, rollen hade hon i sju år där bland andra Håkan Hagegård sjöng Erik. Därefter fortsatte musikstudierna på Musikdramatiska skolan i München/Wurzburg där slutprovet genomfördes med dirigenten och pianisten Christian Frölich. 

Läs mer
Pernilla Karlsson
Pernilla Karlsson
Korist
Läs mer

Pernilla är uppvuxen i Smålands mörka skogar. Hon är utbildad på Balettakademiens musikallinje i Göteborg. 

Läs mer
Sofia Källvik Sjöstedt
Sofia Källvik Sjöstedt
Korist
Läs mer

Sofia har medverkat som korist vid Wermland Opera i flera produktioner, såsom Maskeradbalen, Tosca, Nabucco, Lady Macbeth från Mtsensk, Don Giovanni, Ringenoch Trilogin. Den allra första produktionen var en barn- och ungdomsproduktion redan 1983!

 

Läs mer
Roma Loukes
Roma Loukes
Korist
Läs mer

Roma Loukes är en brittisk lyrisk sopran, nu bosatt i Sverige. Hon tog examen på Operahögskolan i Stockholm efter studier för Anita Soldh. Innan hon flyttade till Sverige studerade Roma vid Birmingham Conservatoire och var bland annat engagerad vid Welsh National Opera, Opera Holland Park och Buxton G&S festival.

Läs mer
Ingrid Rådholm
Ingrid Rådholm
Korist
Läs mer

Ingrid Rådholm är altsångerska, född 1985. Hon har ofta beskrivits som en ”riktig alt”, och fått mycket uppskattning tack vare sin djupa röstklang och naturliga förmåga att sjunga låga partier. 

Läs mer
Ingrid Sandén
Ingrid Sandén
Korist
Läs mer

Sopranen Ingrid Sandén är utbildad piano- och sångpedagog vid Musikhögskolan Ingesund och har även studerat vid Birka folkhögskola.

Läs mer
Monica Tyllgren
Monica Tyllgren
Korist
Läs mer

Monica Tyllgren är utbildad vid Musikhögskolan i Stockholm och påbörjade under studieåren sin yrkesbana som sångerska inom olika musikaliska och sceniska genrer. Musikaldebuten skedde på Chinateatern i rollen som Grizabella i Cats samtidigt som hon anlitades flitigt som körsångerska för inspelningar i studio- och tv-sammanhang.

 

Läs mer
Kent Andersson
Kent Andersson
Korist
Läs mer

Kent har fått sin sångutbildning på Vadstenas folkhögskola mellan 1994-1996. Han har varit anställd i Göteborgsoperans kör, Kungliga Operans kör och Malmö Operans kör.
Kent har medverkat i ett tiotal produktioner i kören på Wermland Opera sedan 1999.

Läs mer
Fredrik Gustafsson
Fredrik Gustafsson
Korist
Läs mer

Fredrik Gustafsson är en tenor från Orust. Han är utbildad vid Operahögskolan och Musikhögskolan i Göteborg. Han har bl.a. sjungit på GöteborgsOperan, Malmö Opera och Den Jyske Opera i Århus. 

 

Läs mer

Boka bord

Förbeställ något med guldkant från Operacaféet till pausen. I Operacaféet en trappa upp från entrén.

Skicka din förfrågan om bordsbokning här, så hör vi av oss med en bekräftelse.

Boka bord

Förbeställ din pausförtäring

Operacaféet - en trappa upp ligger den vackra Spegelsalen. Serveringen öppnas 45 min före föreställning, kanske vill du ta något innan det ringer in. Med fördel förbokar man sin pausdryck här. Här ser du vad Operacaféet har att erbjuda. Förbokar du dryck och tilltugg så står det framdukat i pausen åt dig och ditt sällskap.

 • Glas rött vin 69
 • Glas vitt vin 69
 • Mousserande vin 89
 • Carlsberg Export 55
 • Loka 25
 • Pellegrino juice 25
 • Kaffe 25
 • Te 25
 • Smörrebröd, kött 50
 • Smörrebröd, fisk/skaldjur 50
 • Smörrebröd, vegetarisk 50
 • Dagens bakverk 35
 • Chokladboll 25
 • Chokladpralin 15
 • Chips 25
 • Nötter 25
 • Godis 25
 • Oliver 25
 • Ölkorv 25
 • Grissinis 25
Vänsterpilikon