Tillgänglighet och hjälpmedel

Vi vill att Wermland Opera ska vara tillgänglig för alla. Berätta gärna redan när du bokar om du har speciella behov.

Se tillgänglighet och hjälpmedel i korthet för respektive salong

Stora och Lilla Scen finns med i TD Tillgänglighetsbasen. Klicka på den här länken: www.t-d.se
Här kan du se bilder och läsa text på hur det ser ut i våra lokaler.

Förekomst av starka dofter och/eller blinkande ljus redovisas information vid respektive produktion.

 Uppdaterat 2020-11-13

STORA SCEN

Malmtorgsgatan 2.

Bussar

 • Busshållplats Södra Klaragatan
 • Länsstyrelsen
 • Residenstorget

Parkering

 • P-plats handikapp finns 2 platser belägna på teatergården
 • Bussparkering 

Hiss

 • Hiss finns på operans högra långsida
 • Hissen går till parkett och 1:a raden där vårt Operacafé finns
 • Det finns även en handikapphiss inne i foajén vid biljettkassan

Rullstolsplatser

 • Finns på parkettens högra sida

Handikapptoalett

 • Finns på höger sida om parketten. Alla toaletter har taktila skyltar.

Hörslinga

 • Salongen är utrustad med hörslinga och fungerar på parkett

Syntolkning

 • Kontakta biljettkassan för information om vilken föreställning som syntolkas 054-21 03 90 eller biljetter@wermlandopera.com  

Hjärtstartare

 • Hjärtstartare finns vid biljettkassan

 


 

LILLA SCEN

Älvgatan 49.

Bussar

 • Busshållplats Sjukhuset Klarälvsentrén (200 m från lilla scen)

Parkering

 • P-plats handikapp finns 1 plats vid entré Lilla scen

Handikapphiss

 • Scenen finns på entréplan

Rullstolsplatser

 • Finns på höger och vänster sida på bänkrad 1

Handikapptoalett

 • Finns vid entrén. Alla toaletter har taktila skyltar

Hörslinga

 • Salongen är utrustad med hörslinga och fungerar på hela bänkrad 6, 7 och 8 samt delar av bänkrad 4, 5, 9 och 10

Syntolkning

 • Kontakta biljettkassan för information om vilken föreställning som syntolkas 054-21 03 90 eller biljetter@wermlandopera.com  

Hjärtstartare

 • Hjärtstartare sitter vid biljettkassan

 


 

KARLSTAD CCC

Tage Erlandergatan 10 E

Bussar

 • Busshållplats precis utanför Karlstad CCC. 

Parkering

 • P-plats handikapp finns 4 platser belägna utanför entrén

Handikapphiss

 • Finns mitt i den öppna ytan på varje plan

Rullstolsplatser

 • Finns på parkett, bänkrad 9 samt övre parkett bänkrad 28

Handikapptoaletter

 • Finns på varje våningsplan

Hörslinga

 • Salongen är utrustad med hörslinga

 


 

För frågor gällande Karlstad CCC lokaler

Karlstad CCC tel. 054 - 22 21 00

För frågor eller synpunkter kring tillgänglighet gällande Wermland Operas lokaler

Fastighetsansvarig tel. 054- 21 03 90.