Bli ambassadör

Som ambassadör på Wermland Opera kommer du nära vår verksamhet och får lära dig mer om våra produktioner genom spännande möten med regissörer, scenografer, dirigenter, sångare och musiker.

Vi strävar efter att ha en nära relation med vår publik och är därför oerhört stolta över samarbetet med våra ambassadörer. Via vårt ambassadörsprogram får du ta del av fina förmåner som varierar beroende på vilken roll som just du väljer.

 


 

Teaterombud Wermland Opera

Teaterombuden är vår viktigaste informationslänk till publiken! Vi har ofta en långvarig, nära och trevlig relation med våra ombud.

Uppdraget består av att inspirera och entusiasmera omgivningen för Wermland Opera i allmänhet och den aktuella repertoaren i synnerhet. I utbyte får ombuden ta del av fina produktionsbundna förmåner.

Det finns inget krav på var ombuden ska verka. Vi har teaterombud på arbetsplatser, i föreningar, träningsgrupper, kompiskretsar och studiecirklar.

Exempel på förmåner:

 • Inbjudan till ombudsträff med produktionsteam och sångare inför varje ny uppsättning
 • Möjlighet att köpa genrepsbiljetter
 • Förtur att boka biljetter innan ordinarie biljettsläpp
 • 10% rabatt på förmedlade biljetter
 • Var 11:e biljett är fri. Fribiljetten kan ombudet själv nyttja eller använda för att sänka totalkostnaden för hela gruppen
 • Löpande information samt material i form av affischer och foldrar till våra föreställningar

Ett ombud bör förmedla minst 10 biljetter/produktion.

 


 

Medhjälpare

Att vara medhjälpare passar dig som inte vill ha lika mycket ansvar som ett ombud. Du får samma information som ombuden men har inget säljkrav.

Förmåner:

 • Inbjudan till ombudsträff med produktionsteam och sångare inför varje ny uppsättning
 • Löpande information samt material i form av affischer och foldrar till våra föreställningar

Kontakt:

Vill du bli teaterombud, medhjälpare eller önskar få mer information om vad det innebär? Kontakta vårt biljettkontor. 

Tel: 054-21 03 90
E-post: marknad@wermlandopera.com 

  


 

Wermland Operas orkestervänner

Wermland Operas orkestervänner är en medlemsförening som har egen styrelse med två adjungerade styrelsemedlemmar från Wermland Opera.

Som medlem erbjuds du:

 • Föreningsmöten
 • Inbjudan till repetitioner inför konserter i abonnemangsserien
 • Orkesterkonserter enbart för medlemmarna
 • Musiklyssning, föreläsningar och festliga tillställningar
 • Musikresor till andra konsert- och operahus

För den som önskar bli medlem kontakta föreningens sekreterare Christine Strömstén.

E-post: christine.stromsten@gmail.com
Tel: 073 - 993 15 02 

 

 

  texten hamnar här om du skriver så här:
  bilden till vänster och texten snyggt och prydligt vid sidan av bilden. OBSERVERA, left är inte standard utan måste anges om    du vill ha texten vid sidan av bilden