Erika Öhman

Erika är den kreativa ingenjören som trivs med att kombinera sin tekniska bakgrund med sitt form- och designintresse.

Detta gör hon gärna i samarbete med andra i teaterns konstnärliga team för att finna rätt uttryck och funktion för scenrummet och aktuell produktion. Erika har en bakgrund inom konstruktion, produktutveckling och projektledning med konsultuppdrag inom främst fordons- och pappersmassaindustri. På sin fritid har hon haft flera uppdrag som scenograf och dekoransvarig.