Rösträtt - Sång på förskolan

Rösträtt – sång på förskolan är ett nationellt samarbetsprojekt mellan 19 regioner som tillsammans arbetar för att göra en radikal och genomgripande insats för sång på små barns villkor.

Sångens positiva inverkan på lärande och välbefinnande är klarlagd i flera forskningsrapporter, ändå minskar antalet timmar med sång, både i förskollärarutbildningen och i förskolans verksamhet. Ambitionen med Rösträtt – sång på förskolan är att pedagoger på förskolan ska få verktyg och fortbildning i hur man kan använda rätt röstläge för små barn.
 
Rösträtt – sång på förskolan är ett nationellt samarbetsprojekt inom YAM Sweden (Regional Musik Sveriges verksamhet för barn och unga) och en del av rörelsen Sjungande barn, Kungl. Musikaliska Akademien. Projektsamordnare är Unga Musik i Syd Utvecklingscentrum. Följande deltar: UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum, Kultur-Gävleborg, Förvaltningen för kulturutveckling Västra Götalandsregionen med KörcentrumVäst, Musik Hallandia, Region Stockholm Musik, Musik Västernorrland, Musik i Blekinge, Länsmusiken i Kalmar län, Västmanlandsmusiken, Norrbottensmusiken, Musik i Dalarna, Gotlandsmusiken, Norrlandsoperan, Estrad Norr, Örebro Konserthus, Wermland Opera, Östgötamusiken och Scenkonst Sörmland.

Är din förskola intresserad av att ingå i projektet Rösträtt? Om ni befinner er i Värmland, vänligen kontakta: Producent Musik/Unga Fredrik Sjöstedt 054- 17 05 01.