Lila och orange bakgrundsbild

Richard Lazar

Richard Lazar är violinist och förste konsertmästare på Wermland Opera

Richard Lazar är född 1969 i Nederländerna med rötter i Östeuropa. Han bedrev sina violinstudier i Bryssel och Amsterdam. Sedan 1991 har han varit verksam som violinist i olika orkestrar, bland annat i Concertgebouw-Orkestern i Amsterdam från 2006 till 2011. Numera är Richard 1:e konsertmästare på Wermland Opera, sedan 2011, där han även verkar som solist. Han spelar också kammarmusik i olika konstellationer, mest frekvent i Lazar-Pianotrion samt i Duo R&B. I den senare spelar han med cellisten Beata Söderberg Quin.

Richard spelar på en violin byggd av Peder Källman, Göteborg 2022.