Lila och orange bakgrundsbild

Kjell Erik Paulsrud

Trumpet, stämledare

Kjell Erik Paulsrud föddes 1959 i Lillehammer, Norge, och det är också platsen där han växte upp.
Kjell Erik har sin utbildning från Norges Musikkhøgskole. Efter detta hade han studieperioder vid Universitetet i Oslo och vid Northwestern University i Chicago.

Innan Kjell Erik började arbeta i Karlstad frilansade han i olika orkestrar samt arbetade med undervisning, musikarrangering och notskrivning.


På fritiden gillar Kjell Erik att läsa, och att hålla på med sport och friluftsliv.