Eurydike synopsis

Här kan du läsa hela synopsis till industribarockoperan Eurydike

AKT I

Eurydike väntar på att Orfeus ska komma tillbaka från en av sina många framträdanden. Deras vänner, Superstars, förebådar hans ankomst. Orfeus dyker äntligen upp och de älskande återförenas. Snart visar det sig dock att han måste ge sig av igen och de tar avsked av varandra.

Aristaios, en förmedlare av rus, dyker upp och erbjuder sina tjänster. Eurydike tackar nej, men det gör inte Furiosa som, efter en övertänd duett, lämnar Eurydike ensam. Eurydike reflekterar över sin situation. Det är också något Aristaios sade, som inte riktigt lämnar henne någon ro.

Dörren slås upp och Ultraviolet rasar in, återigen förebådande Orfeus återkomst. Till slut kommer han tillbaka, med sitt entourage i släptåg. Efter den stökiga entrén återförenas Eurydike med Orfeus. Men den uppeldade stämningen, ständigt förstärkt av de substanser Aristaios generöst distribuerar, gör att alltihop urartar i en blandning av fest och slagsmål. Plötsligt är det dags för ytterligare ett uppbrott och Orfeus och hans Superstars stormar ut. Eurydike är återigen lämnad ensam med sina grubblerier. När Aristaios ännu en gång dyker upp, är Eurydike mer benägen att låta sig översköljas av hans produkter. Efter en hallucinatorisk vision, där Supernova uppenbarar sig som en delirisk sierska, försjunker Eurydike i en slags dvala.

När hon vaknar har Orfeus återvänt, den här gången ensam. Men något har förändrats och återseendet är kyligare än tidigare. När Orfeus återigen måste gå, stänger Eurydike dörren efter honom. Djupt frustrerad, men också sökande, fortsätter hon att försöka finna sig en väg vidare. När Aristaios uppenbarar sig ytterligare en gång, tvingar hon till sig allt han har och hon försvinner bort från medvetenheten. När Orfeus återvänder, hittar han Eurydike liggande livlös.

 

AKT II

När Eurydike långsamt återvänder till något slags medvetande och hennes ögon börjar vänja sig vid mörkret, befinner hon sig vid dödsrikets gräns. Dess väktare, den trehövdade drakhunden Kerberos uppenbarar sig, granskar den nyanlända och finner slutligen att hon har rätt att passera. Just när hon försöker se vilken väg hon ska ta, dyker Pan upp. Han erbjuder sig att ledsaga henne och tillsammans träder de in.

Hon möter Hades, dödsrikets härskare och hans drottning Persefone och i en slags välkomstrit hälsar dödsrikets invånare Eurydike och gör henne till sin like. 

När ceremonin är avslutad lämnas Hades och Persefone ensamma. Trots den dystra omgivningen infinner sig paradoxalt nog en något lättsammare stämning. Deras lekar varar dock inte särskilt länge då plötsligt Orfeus bryter sig in från de levandes värld. Han söker efter Eurydike och försöker förmå Hades att släppa henne ifrån sig. Efter viss tvekan går Hades med på Orfeus begäran. Dock på ett villkor; Orfeus får inte möta Eurydikes blick – minsta ögonkast och hon blir ovillkorligen kvar i dödsriket. Orfeus accepterar detta och väntar på att få möta sin älskade och ta henne med tillbaka till livet. Eurydike, som lyssnat till köpslåendet, vet dock att hennes öde är ett annat än det Hades och Orfeus bestämt åt henne.

När Eurydike och Orfeus till slut möts, förstår Orfeus att han redan långt tidigare förlorat henne och han tvingas ensam återvända till de levandes krets.

Eurydikes väg vidare är nu helt och hållet hennes. Allt ligger vidöppet och hon håller nu sitt öde, sin myt, sin berättelse i sina egna händer.