Sabina Zweiacker

Sabina Zweiacker har examen i klassisk sång från Musikhögskolan i Malmö. Våren 2013 gjorde hon debut i spelmusiksammanhang på JOYSTICK 5.0 med Malmö Symfoniorkester och har sedan dess medverkat som solist i en mängd Underscore-produktioner med bl a Oslo Filharmonin, Bergen Filharmoniska Orkester, Sveriges Radios Symfoniorkester, Göteborgs Symfoniker och Åbo Filharmoniska Orkester.

Tidigare på Wermland Opera