Dan Turdén

Dan Turdéns operaintresse väcktes när han som 19-åring var statist på Göteborgsoperan och blev bergtagen av Yannis Houvardas inscenering av Richard Strauss Elektra. Sedan dess har hans strävan varit att skapa scenkonstverk som med ett direkt publiktilltal placerar operan i vår samtid.

Sedan sin examen från masterprogrammet i operaregi på Operahögskolan i Stockholm 2014 har Turdén varit professionellt verksam bl a vid Kungliga Operan, Dramaten, Östersjöfestivalen i Berwaldhallen, Uppsala Universitet, Estrad Norr, Opera Hedeland och Operahögskolan.

Dan Turdén föddes i Norrköping som son till skådespelarna Yvonne Lundequist och Walter Turdén. Som kuriosa kan nämnas att han som 5-åring debuterade som griskulting i musikalen Grisen som ville banta på Östgötateatern. På gymnasiet studerade han på Estetiska programmets musikgren med tuba som huvudinstrument. Fast besluten om att bli skådespelare studerade han på Nordiska folkhögskolans teaterlinje, Skara skolscen och slutligen kandidatprogrammet i skådespeleri på Teaterhögskolan i Stockholm 2004-2008.

Turdén avslutade sin masterutbildning på Operahögskolan med att regissera Jaques Offenbachs operett Pierrette & Jacquot på Malmö Opera. Under 2014 var Turdén även finalist i den internationella tävlingen i operaregi: Ring Award. Som enda svensk i tävlingens historia var han först att kvalificera sig i en mycket hård konkurrens.

2007 grundade Turdén det fria operakompaniet Kamraterna och har sedan dess varit både dess ordförande och konstnärlige ledare. Sedan 2011 har Kamraterna under Turdéns ledning etablerat sig som ett komplement till de stora institutionerna genom att i mindre skala, men med stor övertygelse, utmana och utveckla operan vad gäller form, aktualitet och arbetsmetoder. Kamraterna vill, utan att göra avkall på operans särart, bevisa att opera är en levande och samtida konstform.

Just nu på Wermland Opera