Styrelse och ledning

Ledamöter

Lars Österdahl (M) ordförande
Fredrik Persson (S) vice ordförande
David Bildt (C)
Niklas Lehresjön (L)
Helen Einarsson (S)
Erivan Waysi (S)
Urban Pettersson (SD)

Ersättare

Ingegerd Welin Fogelberg (SIV)
Mattias Joelsson (KD)
Ulrik Scheller (MP)
Christina Wahrolin (S)
Nils-Gunnar Andersson (S)
Anna Dahlén Gauffin (S)
Anders Skogberg (SD)


Ledningsgrupp

Ole Wiggo Bang, Opera- och orkesterchef
Lena Nyberg, Administrativ chef
Camilla Nordström, Operaproducent
Inger Einheri, Teknisk producent
Pernilla Bergland Eduard, Marknadschef
Lena Gynnemo, Orkesterproducent
Fredrik Sjöstedt, Barn- och ungdomsproducent
Annika Bohlin, Projektledare