Styrelse och ledning

Ledamöter

Philip Johnsson, ordf. (S), Forshaga
Christina Wahrolin (S), Karlstad
Fredrik Persson (S), Karlstad
Linda Larsson (S), Karlstad
Katarina Hultkrantz, vice ordf. (M), Grums
Kerstin Einevik-Bäckstrand, (C), Säffle
Niklas Lehresjön (FP), Karlstad

Ersättare

Anna Dahlén-Gauffin (S), Karlstad
Nils-Gunnar Andersson (S), Arvika
Helen Einarsson (S), Kristinehamn
Gunilla Boqvist (V), Likenäs
Faisal Osman (MP), Karlstad
Ingegerd Wikström (SIV), Karlstad
Monica Ståhl (KD), Storfors

Ledningsgrupp

Ole Wiggo Bang, Opera- och orkesterchef
Lena Nyberg, Administrativ chef
Camilla Nordström, Operaproducent
Inger Einheri, Teknisk producent
Pernilla Bergland Eduard, Marknadschef
Lena Gynnemo, Orkesterproducent
Fredrik Sjöstedt, Barn- och ungdomsproducent
Annika Bohlin, Projektledare