Styrelse och ledning

Ledamöter

Leif Sandberg (M) ordförande
Vakant (S) vice ordförande
David Bildt (C)
Niklas Lehresjön (L)
Helen Einarsson (S)
Erivan Waysi (S)
Urban Pettersson (SD)

Ersättare

Ingegerd Welin Fogelberg (SIV)
Mattias Joelsson (KD)
Ulrik Scheller (MP)
Christina Wahrolin (S)
Nils-Gunnar Andersson (S)
Anna Dahlén Gauffin (S)
Anders Skogberg (SD)


Ledningsgrupp

Ole Wiggo Bang, Opera- och orkesterchef
Lena Nyberg, Administrativ chef - tjänstledig
Camilla Nordström, Opera/teaterproducent
Vakant, Teknisk producent
Pernilla Bergland Eduard, Marknadschef
Annika Bohlin, Orkesterproducent
Fredrik Sjöstedt, Barn- och ungdomsproducent