Tillgänglighet och hjälpmedel

Vi vill att Wermland Opera ska vara tillgänglig för alla. Berätta gärna redan när du bokar om du har speciella behov.

Se tillgänglighet och hjälpmedel för respektive salong

 

STORA SCENEN

Malmtorgsgatan 2.

Bussar

 • Busshållplats Södra Klaragatan buss nr: 2, 8
 • Länsstyrelsen buss nr: 5
 • Residenstorget buss nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 och 59

Parkering

 • P-plats handikapp finns 2 platser belägna på teatergården
 • Bussparkering 

Hiss

 • Hiss finns på operans högra långsida
 • Hissen går till parkett och 1:a raden där vårt Operacafé finns
 • Det finns även en handikapphiss inne i foajén vid biljettkassan

Rullstolsplatser

 • Finns på parkettens högra sida

Handikapptoalett

 • Finns på höger sida om parketten. Alla toaletter har taktila skyltar.

Hörslinga

 • Salongen är utrustad med hörslinga och fungerar på parkett

Syntolkning

 • Kontakta biljettkassan för information om vilken föreställning som syntolkas 054-21 03 90 eller biljetter@wermlandopera.com  

Hjärstartare

 • Hjärtstartare finns vid biljettkassan

 


 

LILLA SCENEN

Älvgatan 49.

Bussar

 • Busshållplats Sjukhuset Klarälvsentrén buss nr: 3 (200 m från lilla scen)

Parkering

 • P-plats handikapp finns 1 plats vid entré Lilla scen

Handikapphiss

 • Scenen finns på entréplan

Rullstolsplatser

 • Finns på höger och vänster sida på bänkrad 1

Handikapptoalett

 • Finns vid entrén. Alla toaletter har taktila skyltar

Hörslinga

 • Salongen är utrustad med hörslinga och fungerar på hela bänkrad 6, 7 och 8 samt delar av bänkrad 4, 5, 9 och 10

Syntolkning

 • Kontakta biljettkassan för information om vilken föreställning som syntolkas 054-21 03 90 eller biljetter@wermlandopera.com  

Hjärtstartare

 • Hjärtstartare sitter vid biljettkassan

 


 

KARLSTAD CCC

Tage Erlandergatan 10 E

Bussar

 • Busshållplats precis utanför Karlstad CCC. Buss nr: 2, 4, 11 och 13

Parkering

 • P-plats handikapp finns 4 platser belägna utanför entrén

Handikapphiss

 • Finns mitt i den öppna ytan på varje plan

Rullstolsplatser

 • Finns på parkett, bänkrad 9 samt övre parkett bänkrad 28

Handikapptoaletter

 • Finns på varje våningsplan

Hörslinga

 • Salongen är utrustad med hörslinga

 


 

För frågor gällande Karlstad CCC lokaler

Karlstad CCC, tel. 054 - 22 21 00

För frågor eller synpunkter kring tillgänglighet gällande Wermland Operas lokaler

Fastighetsansvarig Hans Wallstav, tel. 054- 21 03 90.