Lila och orange bakgrundsbild

Demokratins gränser

ETT LOKALT NÄTVERK I KARLSTAD MED OMNEJD Projektet DEMOKRATINS GRÄNSER är en gemensam och övergripande benämning på ett antal olika arrangemang, såsom teatrar, föreläsningar, utställningar, studiecirklar och konserter, i Karlstad med omnejd fr o m hösten 2017 t o m våren 2019. Projektet utgår från Riksteaterns tematiska spår Demokratins gränser www.riksteatern.se

ETT LOKALT NÄTVERK I KARLSTAD MED OMNEJD

Projektet DEMOKRATINS GRÄNSER är en gemensam och övergripande benämning på ett antal olika arrangemang, såsom teatrar, föreläsningar, utställningar, studiecirklar och konserter, i Karlstad med omnejd fr o m hösten 2017 t o m våren 2019.

Projektet utgår från Riksteaterns tematiska spår Demokratins gränserwww.riksteatern.se

Vår målsättning är att det hos invånare i Karlstad/Värmland under denna tid skapas en känsla av här pågår en enad satsning på samtal och diskussioner om demokratin, dess värde i vårt samhälle och vikten av att vi står upp för dess överlevnad. Eftersom 2018 är valår känns det extra viktigt att stimulera till samtal och diskussioner om dessa viktiga frågor. Vad vill vi egentligen med vårt samhälle och dess framtid?                                         

Genom att projektet omfattar ett brett utbud av deltagande föreningar, organisationer och institutioner kan vi nå ett stort antal grupper i samhället och därmed också erbjuda många olika forum för möten mellan människor. I sann demokratisk anda!

Projektsamordnare: Evalena Lübeck, Karlstads Riksteaterförening

 

Karlstads Riksteaterförening                                   

Riksteatern Värmland                             

Värmlands Museum              

 Wermland Opera 

Karlstads Universitet 

Värmlands Konstförening 

Brottsförebyggande centrum 

ABF

Folkuniversitetet      

Studieförbundet Vuxenskolan

Studiefrämjandet                                      

Karlstads Bokcafé                  

Humanistiska föreningen

Sensus 

Amnesty International Karlstad               

Studieförbundet Bilda 

Värmlandsteatern

Konstfrämjandet

AFS interkulturell utbildning

Molkoms folkhögskola   

Hembygdsgillet 

Dramaverket

Svenska kyrkan