31 dec 1976

Trill, Trall, Troll

Musik - Diverse
Text - Miklos Kundler
Sammanställning - Berit Sjögren
Regi - Miklos Kundler
Scenografi - Eva Kjellin

Vänsterpilikon