27 jan 1980

Tant Grön, Tant Brun, Tant Gredelin

Text - Berit Frodi efter Elsa Beskow
Regi - Berit Frodi
Scenografi - Lennart Lundqvist och Stig Tysklind

Vänsterpilikon