17 sep 1975

Spel för Öga och Öra

Musik - Zoltan Gaal
Text - Ensemblen
Regi - Miklos Kundler

Vänsterpilikon