24 feb 2016

Sorgearbete - var går gränsen för det normala?

Genre
Opera
Spelperiod
24 Feb
Tid
19.00
Scen
Stora scenen
Längd
Ca 1 h
Paus
Ingen paus
Pris
50 kr
Övrigt
Föreläsningen äger rum i Operacaféet
Vänsterpilikon