Pettson och Findus

Genre
Musical
Målgrupp
F - lågstadiet
Spelperiod
5 Apr - 7 Apr
Tid
10.00 och 12.00
Scen
Lilla scenen
Paus
Ingen paus
Pris
90 kr
Övrigt
Barnen får lära sig flera sånger i förväg
Vänsterpilikon