5 maj 2014 – 8 maj 2014

Peter och Vargen - skolföreställning

Föreställningen har flera funktioner för barnen:
Man kan ha utgångspunkten i musiken, i något av de teman som historien behandlar eller Peter och Vargen som film.

Musikaliskt:
I musiken kan man hitta många stämningar. Olika slingor återkommer och symboliserar något speciellt. Varje djur i filmen har till exempel sitt eget instrument och på så sätt kan barnen lära sig att känna igen orkesterns olika instrument.

Teman:
Filmens berättelse av Peter och Vargen är mystisk, spännande och humoristisk. Men den tar också sig an allvarliga ämnen som utanförskap, mobbning och framförallt mod.
Med tanke på dagens debatt kan förställningen också vara ett bra underlag för att diskutera vargfrågan i Värmland; ”Vad tycker vi egentligen om vargen?”

Film:
Filmen har vunnit en Oscar® för bästa animerade kortfilm. Det finns många infallsvinklar att diskutera om. De som jobbar med film i skolan kan förbereda eleverna utifrån deras egna förutsättningar och kan därmed ha en annan infallsvinkel till konserten. Alltså kan dessa barn vara lite äldre. 

Målgrupp: Åk 1 - åk 4

Genre
Concert
Spelperiod
5 Maj - 8 Maj
Scen
Lilla scenen
Längd
1 h
Paus
Ingen paus
Pris
80 kr/elev

5 maj 2014 kl. 10.00 
5 maj 2014 kl. 12.30 

6 maj 2014 kl. 10.00 
6 maj 2014 kl. 12.30

7 maj 2014 kl. 10.00 
7 maj 2014 kl. 12.30

8 maj 2014 kl. 10.00
8 maj 2014 kl. 12.30

Vänsterpilikon