21 apr 1978

Minns Du den gången, minns Du den sången

Musik och text - Diverse ,sammanställd av Torbjörn Lillieqvist
Regi - Torbjörn Lillieqvist

Vänsterpilikon