21 dec 2001

Jul i år igen

Programmet framförs av Rose-Marie Bäckstrand, sång, Kent Lundberg, sång och panflöjt samt Pär Jorsäter, piano och spelas 3-21 december 2001.

Vänsterpilikon