6 mar 2019

Föreläsning med Töres Theorell

Theorell har varit medförfattare och förste författare i över 450 originalpublikationer i engelskspråkiga vetenskapliga tidskrifter med oberoende granskning. Han har också varit redaktör för läroböcker och författat många böcker. En av dem är Noter om musik och hälsa (2009) där han undersöker biologiska och sociala effekter av musik i vården, av att sjunga och av att sjunga i kör, att musicera med barn liksom hur yrkesmusiker har det på jobbet.

 

Töres Theorell har vid sidan av sin långa och välkända gärning som stressforskare haft musiken som livsinnehåll, såväl i forskningsprojekt som privat. Töres har själv alltid sjungit och spelat fiol och han har frågat sig vilken betydelse musiken kan ha för människans hälsa?

Välkommen till en spännande förmiddag med fördjupad kunskap och nya insikter!

Datum
6 mars
Plats
Wermland Operas Stora scen
Tid
09.00 - 12.00 inklusive paus
Anmälan
annika.bohlin@wermlandopera.com (Skriv Föreläsning i ämnesrutan.)
Vänsterpilikon