3 sep 2019

Föreläsning med Katarina Lindblad

Katarina Lindblad

Katarina Lindblad är musikterapeut och doktorand vid Örebro universitet, där hon forskar på äldre män, musik och välbefinnande. Tidigare har hon arbetat med musik i demensvården, och bland annat utarbetat en modell för hur vårdpersonal kan använda musik integrerat i sitt arbete, för att öka välbefinnandet och underlätta kontakt och kommunikation. 

I sin föreläsning kommer Katarina att berätta både om musik i demensvården samt om äldre män, ensamhet och musik som medium för ökat välbefinnande. Det blir en översikt över vad tidigare forskning visat, och några glimtar från hennes egen pågående forskning – och naturligtvis ett eller annat klingande exempel!

Datum
3 september 2019
Plats
Wermland Operas Lilla scen, Älvgatan 49
Tid
18.00
Anmälan
annika.bohlin@wermlandopera.com
Pris
Fri entré
Vänsterpilikon