9 nov 1980

Cellambs

Musik - Diverse
Text - Torsten Waltman
Regi - Ankie Lagerborg
Scenografi - Björn Almqvist
Kostym - Björn Almqvist

Vänsterpilikon