13 sep 2012 – 12 okt 2012

Att växa Skolföreställning

Genre
Musical
Spelperiod
13 Sep - 12 Okt
Målgrupp
Mellanstadiet eller åk 7-8
Plats
Klassrum
Längd
45 min
Publik
60 barn/föreställning
Pris
4000 kr/föreställning
Övrigt
Diskussions- och workshopsmaterial finns.
Vänsterpilikon