Alternerande stämledare viola

Look below for an English version.

Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.                                                                                     
Tillträde efter överenskommelse.

Vi vill att du förbereder följande verk:
Stamitz Violakonsert i D-dur, sats 1 med kadens av Klengel eller Meyer,
samt en av följande konserter: Hindemith, Bartok, eller Walton sats 1.


Orkesterutdrag                                                                                                                                                           
Orkesterutdrag läggs ut på denna sida från 3 oktober 2022.                                                       
Ensembleprov kan förekomma.

 

Provspelningsdatum:  den 29 november 2022
Plats: Wermland Opera, Spinneriet, Älvgatan 49, Karlstad

Provspelning sker efter personlig kallelse.

 

Vi erbjuder ett omväxlande arbete som musiker i Wermland Operas orkester, vilken med sina 34 heltidsanställda medlemmar ger både orkesterkonserter och opera- och musikalproduktioner. Orkestern ger en egen konsertserie i Karlstad CCC:s konsertsal om 7-8 konserter/säsong, serien erbjuder ett varierat program med framstående gästdirigenter och solister. Musikerna i Wermland Operas orkester spelar även ofta i olika kammarmusikkonstellationer och visar upp en stor bredd då de med lätthet rör sig mellan olika genrer. 

Läs mer på vår hemsida  www.wermlandopera.com

Upplysningar om tjänsterna lämnas av
Orkesterchef Annika Bohlin, 070-649 06 46
Facklig representant Jesper Sejrup Clausen (SYMF) 073-149 54 97
Konsertmästare Richard Lazar, 076-174 55 46

Du är välkommen med din ansökan samt CV senast 13 november 2022 till:
Wermland Opera, Älvgatan 49, 652 30 KARLSTAD
eller e-post: annika.bohlin@wermlandopera.com.                                                                                                              
Skriv Provspelning viola i ämnesrutan.

 

English version

Wermland Opera Orchestra seeks applications for:
Sub-principal viola
Permanent employment based on a 6-month trial period

We would like you to prepare the following works:
Stamitz Viola concerto in D-major 1st mvt with cadenza by Klengel or Meyer,
and one of following viola concertos: Hindemith, Bartok, or Walton 1st mvt.

Orchestral excerpts                                                                                                                                            
Orchestral excerpts will be available on this website from October 3rd 2022
Ensemble playing may be included.

Audition date: November 29th, 2022

Venue: Wermland Opera, Spinneriet, Älvgatan 49, Karlstad

The audition will take place following personal invitation.

 

We offer varied work as a musician in Wermland Opera’s Orchestra, which, with its 34 full-time employed members offers both orchestral concerts and opera/musical productions.  Every year the orchestra performs its own ’Stora konsertserien’ (or main series) of 7-8 concerts at the Karlstad CCC concert hall with guest appearances by leading conductors and soloists.  The musicians of Wermland Opera’s Orchestra also frequently have the opportunity to perform chamber music in a variety of constellations, displaying breadth in their ability to alternate between genres with ease.

Welcome to view our program at www.wermlandopera.com

Enquiries regarding the positions can be directed to
Orchestra producer Annika Bohlin, 070-649 06 46
Union representative Jesper Sejrup Clausen (SYMF) 073-149 54 97
Concertmaster Richard Lazar, 076-174 55 46

Please send your application together with CV by November 13,2022 to:                                                                  

Wermland Opera, Älvgatan 49, 652 30 KARLSTAD                                                                                                             
or by email to:  annika.bohlin@wermlandopera.com                                                                   

Write viola audition in the subject line.