Flöjt, alternerande stämledare, med plikt på piccola

Position of associate principal flute, with duty to piccolo Information in English below.

Tillsvidareanställning med provår från 1 augusti 2019.

Vi vill att du förbereder följande verk:

W.A. Mozart    Konsert i G-dur                            sats 1 utan kadens, spelas på flöjt
W.A. Mozart    Konsert i G-dur                            sats 2 utan kadens, spelas på piccola.
A. Vivaldi          Konsert i C-dur                            sats 2, spelas på piccola

Orkesterutdrag samt ensembleprov tillkommer.

Provspelningsdatum:  14 och 15 februari 2019.
Plats: Wermland opera, Spinneriet, Älvgatan 49, Karlstad

Provspelning sker efter personlig kallelse.
Orkesterutdrag finner ni här.

Vi erbjuder ett omväxlande arbete som musiker i Wermland Operas orkester som med sina 34 heltidsanställda medlemmar gör både orkesterkonserter och opera- och musikalproduktioner. Sedan 2011 ger vi vår konsertserie i Karlstads CCC:s konsertsal. Under de senaste åren har vi haft glädjen att få presentera flera av våra egna musiker som solister. Vår chefsdirigent är Johannes Gustavsson och han dirigerar de flesta konserter i Stora konsertserien 2018/2019 som har ett varierat program med framstående gästdirigenter och solister. 
Vi har även två kammarmusikserier med våra egna musiker.
Orkestern visar en stor bredd och rör sig med lätthet mellan olika genrer.

Se gärna vårt program på www.wermlandopera.com

Upplysningar om tjänsterna lämnas av
Orkesterproducent Lena Gynnemo, 054-17 05 12
Facklig representant Oscar Rentzhog (SYMF) 073-844 08 75
Konsertmästare Richard Lazar, 076-174 55 46

Du är välkommen med din ansökan samt CV senast måndag 1 februari till:
Wermland Opera, Älvgatan 49, 652 30 KARLSTAD
eller e-post: lena.gynnemo@wermlandopera.com (skriv Provspelning flöjt i ämnesrutan)

 

Information in English

Permanent employment with a trial year from the 1st of August 2019

We would like you to prepare the following works:

W.A. Mozart    Concerto in G major                  mvt 1 without cadenza, played on flute
W.A. Mozart    Concerto in G major                  mvt 2 without cadenza, played on piccolo
A. Vivaldi          Concerto in C major                  mvt 2, played on piccolo

You find the orchestral excerpts here.

Audition dates: 14th and 15th Februari 2019.
Venue: Wermland Opera, Spinneriet, Älvgatan 49, Karlstad

The audition will take place following personal invitation.  Orchestral excerpts will be available on Wermland Opera’s website.

We offer varied work as a musician in Wermland Opera’s orchestra, which, with its 34 full-time employed members performs both orchestral concerts and opera/musical productions.  Since 2011 we have performed our concert series at the Karlstad CCC concert hall.  Over the years we have had the pleasure of presenting several of our own musicians as soloists.  Our chief conductor is Johannes Gustavsson and he conducts most of the concerts in our main concert series ’Stora konsertserien 2018/2019’ which has a varied program and guest appearances by leading conductors and soloists.  We also have two chamber music series with our own musicians.  The orchestra displays a broad scope with easy transitions between various genres.

Welcome to view our program at www.wermlandopera.com

Enquiries regarding the positions can be directed to
Orchestra producer Lena Gynnemo, 054-17 05 12
Union representative Oscar Rentzhog (SYMF) 073-844 08 75
Concertmaster Richard Lazar, 076-174 55 46

Welcome to send your application together with CV by Monday 1st February to:
Wermland Opera, Älvgatan 49, 652 30 KARLSTAD
or by email to: lena.gynnemo@wermlandopera.com (write Flute audition in the subject line)