Provspelning fagott

Fagott, alternerande stämledare, med plikt på kontrafagott

For an English version, please look below

 

Wermland Operas orkester söker:
Alternerande stämledare fagott med plikt till kontrafagott.

Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Tillträde efter överenskommelse.

FAGOTT

W.A. Mozart: Fagottkonsert i B-dur KV 191, sats 1 utan kadens

  1. Saint-Saëns: Sonat för fagott och piano op.168, sats 1

KONTRAFAGOTT

W.A. Mozart: Fagottkonsert i B-dur KV 191, sats 2 utan kadens

Ensemblespel kan tillkomma.

Verklista

Orkesterutdrag 

Provspelningsdatum: 
den 30 maj 2023
Plats: Wermland Opera, Spinneriet, Älvgatan 49, Karlstad

Provspelning sker efter personlig kallelse.

Vi erbjuder ett omväxlande arbete som musiker i Wermland Operas orkester, vilken med sina 34 heltidsanställda medlemmar ger både orkesterkonserter och opera- och musikalproduktioner. Orkestern ger en egen konsertserie i Karlstad CCC:s konsertsal (om 7-8 konserter/säsong). Stora konsertserien 2022/2023 erbjuder ett varierat program med framstående gästdirigenter och solister. Musikerna i Wermland Operas orkester spelar även ofta i olika kammarmusikkonstellationer och visar en stor bredd då de med lätthet rör sig mellan olika genrer. 
Läs mer på vår hemsida  www.wermlandopera.com

Upplysningar om tjänsterna lämnas av
Orkesterchef Annika Bohlin, 070-649 06 46
Facklig representant Jesper Sejrup Clausen (SYMF) 073-149 54 97
Konsertmästare Richard Lazar, 076-174 55 46

Du är välkommen med din ansökan samt CV senast 15 maj 2023 till:
Wermland Opera, Älvgatan 49, 652 30 KARLSTAD
eller e-post: annika.bohlin@wermlandopera.com.                                                                                                               Skriv Provspelning fagott i ämnesrutan.

 

Wermland Opera Orchestra seeks applications for:

Sub-principal bassoon with duty to play contrabassoon

Permanent employment based on a 6-month trial period

BASSOON

W.A. Mozart: Concerto in B-flat major for bassoon and orchestra KV 191, 1st movement without cadenza.

  1. Saint-Saëns: Sonate pour Basson op. 168, 1st movement 

CONTRABASSOON

W.A. Mozart: Concerto in B-flat major for bassoon and orchestra KV  191, 2nd movement without cadenza.

Ensemble playing may be included.

List of works

Orchestral excerpts

Audition date:  May 30, 2023

Venue: Wermland Opera, Spinneriet, Älvgatan 49, Karlstad

 

 

The audition will take place following personal invitation.

We offer varied work as a musician in Wermland Opera’s Orchestra, which, with its 34 full-time employed members offers both orchestral concerts and opera/musical productions.  Every year the orchestra performs its own ’Stora konsertserien’ or main series of 7-8 concerts at the Karlstad CCC concert hall.  The 2022/2023 season will feature a diverse program, with guest appearances by leading conductors and soloists.  The musicians of Wermland Opera’s Orchestra also frequently have the opportunity to perform chamber music in a variety of constellations, displaying breadth in their ability to alternate between genres with ease.

Welcome to view our program at www.wermlandopera.com

Enquiries regarding the positions can be directed to
Orchestra manager Annika Bohlin, 070-649 06 46
Union representative Jesper Sejrup Clausen (SYMF) 073-149 54 97
Concertmaster Richard Lazar, 076-174 55 46

Please send your application together with CV by May 15 2023 to: Wermland Opera, Älvgatan 49, 652 30 KARLSTAD or by email to:  annika.bohlin@wermlandopera.com                                                                     Write Bassoon audition in the subject line.