Tillgänglighet & hjälpmedel

På Wermland Opera innebär tillgänglighet att hela vår verksamhet ska vara till för alla. Vare sig vi arbetar framför/bakom scenen eller om vi kommer som publik behöver Wermlandoperas lokaler vara tillgängliga för så många som möjligt. Wermland Opera värnar om att alla ska känna sig välkomna.

För frågor/synpunkter kring tillgänglighet gällande Wermland Operas lokaler kontakta Hans Wallstav via växel 054- 21 03 90.
För frågor och hjälp på plats - ta kontakt med publikvärdar eller biljettkassan

Stora scenen

Malmtorgsgatan 2. Busshållplats Södra Klaragatan linje 2, 8. Länsstyrelsen  linje 5. Residenstorget 1,2,3,4,5,6,7,8,12,59

Parkering
P- plats handikapp finns 2 stycken belägna på teatergården

Handikapphiss
Finns utmed operans högra långsida där rörelsenedsatta tar sig upp till parkett och 1:a raden där vårt Operacafé finns. Det finns även en handikapphiss inne i foajén vid biljettkassan.

Rullstolsplatser
Finns på parkettens högra sida.

Handikapptoalett

Finns på höger sida om parketten. Alla toaletter har taktila skyltar.

Hörslinga
Salongen är utrustad med hörslinga och fungerar på parkett.
 
Syntolkning
Kontakta biljettkassan, under fliken bokning,  för information om vilken föreställning som syntolkas

Hjärstartare
Hjärtstartare finns vid biljettkassan.

Parfym
Tänk på att många personer kan vara känsliga för starka dofter. Avstå gärna från parfymer för att göra besöket på operan angenämt även för allergiker.

Rökning
Rökning är inte tillåten i några av Wermland Operas lokaler.

 

Lilla Scenen

Älvgatan 49. Busshållplats Älvgatan linje 3 ca 300m

Parkering
P-plats handikapp finns 1 plats vid entré Lilla scen

Handikapphiss
Scenen finns på entréplan

Rullstolsplatser
Finns på höger och vänster sida på bänkrad ett.

Handikapptoalett
Finns vid entrén. Alla toaletter har taktila skyltar.

Hörslinga
Salongen är utrustad med hörslinga och fungerar på hela bänkrad 6, 7 och 8 samt delar av bänkrad 4, 5, 9 och 10.

Syntolkning
Kontakta biljettkassan, under fliken bokning, för information om vilken föreställning som syntolkas

Hjärtstartare
Hjärtstartare sitter vid biljettkassan

Parfym
Tänk på att många personer kan vara känsliga för starka dofter. Avstå gärna från parfymer för att göra besöket på operan angenämt även för allergiker.

Rökning
Rökning är inte tillåten i några av Wermland Operas lokaler.


Karlstad CCC

Tage Erlandergatan 10 E
Busshållplats precis utanför Karlstad CCC. Linje 2, 4, 11 och 13

Parkering
P-plats handikapp 4 stycken belägna utanför entrén

Handikapphiss
Finns mitt i den öppna ytan på varje plan

Rullstolsplatser
Finns på parkett, rad 9.

Handikapptoaletter
  Finnspå varje våningsplan

Hörslinga
Salongen är utrustad med hörslinga.

För frågor gällande KCCC lokaler kontakta receptionen 054 - 22 21 00

 

Sidan om tillgänglighet uppdaterades 2015-09-02