Vid föreställningen

Garderob
Vi erbjuder gratis garderob  både på Stora Scenen och Lilla Scenen. Vi ansvarar ej för personliga tillhörigheter. Vid Stora scenen har du även möjlighet att hänga in dina ytterkläder i vår lilla bemannade garderob nere i foajén till höger innanför entrédörrarna för en kostnad av 20:-

Inringning
Inringningar talar om att det är dags att gå in i salongen och uppsöka sin plats. Innan föreställningens början ringer det en gång 15 minuter innan, två gånger 7 minuter innan och tre gånger 3 minuter innan utsatt föreställningstid. I pauserna sker första ringningen 7 minuter innan, andra ringningen 5 minuter innan och tredje 3 minuter innan föreställningen fortsätter.

Textmaskin
När föreställningar ges på annat språk än svenska översätts texten på en monitor så det ska vara lätt för dig att följa med i handlingen.

Fotografering och inspelning
All fotografering och inspelning under pågående föreställning är förbjuden.

Sent ankomna besökare
Efter föreställningens början släpps ingen in i salongen. Dörrarna stängs på klockslaget vid utsatt föreställningstid.