Johannes Gustavsson i ny chefsroll

 

Nyutnämnd konstnärlig ledare för Norska Ungdomssymfonikerna

Från 1 februari är Johannes Gustavsson, vid sidan av chefsdirigent för Wermland Opera och Uleåborgs Symfoniorkester, även konstnärlig ledare för Norska Ungdomssymfonikerna, där han också har det konstnärliga ansvaret för vidareutvecklingen av orkestern.

Ungdomssymfonikerna är Norges nationella ungdomsorkester och består av de duktigaste musikstudenterna i Norge. Orkestern spelar sju till tio konserter om året och når en publik på runt 8000. Ungdomssymfonikerna har varit en central aktör i norsk musikliv sedan starten 1973 i Elverum. De flesta professionella norska musiker har haft Ungdomssymfonikerna som en viktig del av sin musikutbildning.